EliasRantanen

Kirkossa vihkiminenkö ilman kirkolliskokouksen hyväksymää kaavaa?

"Vuonna 2016 kirkolliskokoukselle tehtiin edustaja-aloite, jossa esitettiin, olisiko kirkon aiheellista luopua vihkioikeudesta. Piispainkokoukselle luovutettiin 6.9.2017 professori emerita Eila Helanderin selvitys aiheesta."
"Professori Helanderin selvityksen keskeisenä tuloksena on, että vihkimisoikeudesta ei pidä luopua."
Professori Helander esittää selvityksen johtopäätöksissään kirkolle kompromissia, jossa kirkko pitäytyy avioliittoon vihkimisessä nykyiseen käytäntöön, mutta hyväksyy samalla, että kirkon sisällä voi olla myös toinen teologisesti perusteltu toimintamalli vihkimisissä ja siunaamisissa. Tällöin kunkin käytännön kannattajat voivat toimia saman kirkon sisällä." 
https://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/piispainkokoukselle-luovutettu-s...

Tämän selvityksen johdosta on noussut julkisuuteen seuraavaa ajattelua:  Ajatus on, että kirkkokäsikirjan vihkikaavaa ei käytetä homovihkimisiin. Selvityksessä esitettäisiin, että piispojen kaitsennalla laaditaan toinen vihkikaava, joka on eri kuin kirkkokäsikirjan kaava. Tätä ei painettaisi lainkaan kirkkokäsikirjaan, mutta käytettäisiin piispojen kaitsennan kautta. Näin ollen 3/4-määräenemmistöä ei teknisesti tarvittaisi.
Edellä oleva ajatus ei pidä paikkaansa. Kyseiseen muutokseen tarvittaisiin edelleen kirkolliskokouksessa 3/4 osan enemmistö.
 Ei ole olemassa mitään judidisesti pätevää piispojen kaitsentaa, jolla olisi lain voima, mikä ylittää kirkkolain säädökset. Tuollainen esitys on propakandistista hölynpölyä. Hämäystä, johon media menee mukaan innolla. Asilla ei ole olemassa mitään judista totuuspohjaa. Se törmää vuotisataiseen kirkon raskaaseen judidiseen hierarkiaan. Sekä on edelleen Raamatun teologian vastaista, johon kirkkojärjestyksen 1§ perustuu ja kirkkolaki.

Tarvittaisiin 3/4 määräenemmistö, jotta kirkolliskokous voi muuttaa kirkkolakia. Kirkkolain muutos  olisi edellytys, jotta vihkikaava olisi mahdollista muuttaa sukupuolineutraaliksi. Muussa tapauksessa kaikki samaa sukupuolta olevien parien vihkimiset ovat kirkkolain vastaisia. Kanteille ja valituksille avoimia, mistä seuraisi sanktioita.

Lisäksi on huomiotava, että vihkikaavan muutos sukupuolineutraaliksi edellyttää KIRKKOLAIN 1§ PYKÄLÄN, RAAMATTU JA TUNNUSTUS PYKÄLÄN KUMOAMISTA. 

9 § (30.12.2015/1602)

Esitykset ja aloitteet

Piispainkokouksella, kirkkohallituksella ja hiippakuntavaltuustolla on oikeus tehdä esityksiä sekä edustajalla aloitteita kirkolliskokoukselle. Niiden käsittelemisestä säädetään tarkemmin kirkkojärjestyksessä.

10 § (30.12.2015/1602)

Määräenemmistön vaativat päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä kaikilta kohdiltaan hyväksytyksi tullut valiokunnan ehdotus on otettava eri täysistunnossa kokonaisuutena toiseen käsittelyyn sellaisena kuin se on ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, jos asia koskee:

1) raamatunkäännöstä, kristinoppia, virsikirjaa tai kirkkokäsikirjaa;

2) kirkon uskoa ja oppia koskevaa tai niihin pohjautuvaa periaatteellista kannanottoa sekä ryhtymistä toimenpiteisiin niiden johdosta;

3) kirkkolain säätämistä, muuttamista tai kumoamista koskevaa ehdotusta tai kirkkojärjestyksen hyväksymistä.

Ehdotus tulee hyväksytyksi, jos sitä toisessa käsittelyssä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931054#L20P10

  

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

Toimituksen poiminnat