EliasRantanen

Raamatun ja Suomen Ev.lut.kirkon opetus avioliitosta.

 Kirkon virallinen kanta on yksiselitteinen. Avioliitto on vain miehen ja naisen välinen. Kirkon opetus on asiasta selkeä perustuen Raamattuun sekä luterilaiseen tunnustukseen. Opetus sitoo kirkon hengellisiä työntekijöitä. Siitä on säädetty ohjeistus kirkkolaissa, jonka kirkkojärjestys täsmentää. Siten käytännön opetus ei voi hyväksyä samaa sukupuolta olevien avioliittoa. Avioliitto on vain miehen ja naisen välinen instituutio.

Ruotsin kirkon ja Suomen Ev.lut. kirkon vertaaminen suhtautumisessa sukupuolineutraaliin avioliitto lakiin on harhaan johtavaa relativismia. Suomen evl.kirkko on toiminnallisesti sidoksissa moniin suuriin herätysliikkeisiin kuin myös karismaattisuuteen ja uuskarismaattisuuteen, kristittyjen välillä  on orgaanista yhteiskristillistä yhteyttä vapaisiin  kristillisiin seurakuntiin. Myös Suomen Lähetyshiippakuntaan ja sen messuyhteisöihin, joiden yhteyteen jo nyt monet Evl.kirkon jäsenet ovat liittyneet.

Spn-lain voimaan tuleminen Suomessa, johtaisi Ev.lut. kirkon kahtiajakoon, suuriin massaeroihin kirkonjäsenyydestä. Se tulisi vastaan nopeasti, kun vanha aito avioliitto opetus törmäisi yhteiskunnan virallisen opetuksen kanssa, johtaisi mm. oikeusasteisiin, kiistassa sananvapaudesta, omantunnonvapaudesta ym. ristiriidoista.

Kirkon virallinen kanta on yksiselitteinen. Avioliitto on vain miehen ja naisen välinen. 
Kirkkolain 1§: pykälä:

”Tunnustus
Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä luterilaisissa tunnustuskirjoissa”. 

Kirkon tunnustus ilmaistaan lähemmin kirkkojärjestyksessä näin: 1§ pykälä: ”Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan, Vanhan ja Uuden testamentin profeetallisiin ja apostolisiin kirjoihin, ja joka on ilmaistu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä muuttamattomassa Augsburgin tunnustuksessa ja muissa luterilaisen kirkon Yksimielisyyden kirjaan otetuissa tunnustuskirjoissa. 
Kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä tunnustuskirjojen periaatetta, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan”. 

Kirkko opettaa avioliitosta: "mies luopukoon isästään ja äidistäänja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi". (1Mos.2:24 ); Jeesus sanoo: "Sen tähden mies luopukoon isästäänja äidistäänja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi’? Niin he eivät enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä Jumala on siis yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako". (Matt.19:4-8.)

Kirkon maanpäällisen olemmassaolon ajan jokainen kirkon jäsen, työntekijä ja luottamushenkilö on oikeutettu lausumaan kirkon ylimmän Herran sanat: "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 
ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti." (Matt.28:19,20).

Vastoin lakivaliokunnan lausuntoa sekä ilman lapsivaikutusten arviontia eduskunta äänesti (105-95) sukupuolineutraalin avioliittolain puolesta Tahdon 2013 kansalaisaloitteesta. Arkkipiispa ilmoitti hyväksyvänsä päätöksen ja iloitsevansa siitä. Tämä merkitsI sitä, että arkkipiispa sanoutui irti kirkkolain edellyttämästä ja Raamatun opettamasta kirkon virallisesta kannasta miehen ja naisen väliseen avioliittoon. Arkkipiispan lausumat edustivat hänen omaa harhautumistaan Raamatusta ja kirkon opetuksesta avioliitosta. Sen seurauksena kirkosta erosi viikon aikana noin. 20.000 jäsentä.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

7Suosittele

7 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

Toimituksen poiminnat