EliasRantanen

Sley ei salli nimien keruuta kansalaisaloiteeseen Sastamalan juhlissaan.

 

 

 

26.-28.6. 2015 Pidetään Sastatamalassa Evankeliumijuhlat.

Aito Avioliitto yhdistyksen jäsenen pyyntö kanpanjoida juhlilla https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1175 puolesta kannatusilmoitusten keräämiseksi ei saanut lupaa. Tämä pyyntö tuli yksittäiseltä kansalaiselta, ei yhdistyksen toimeksiannettuna pyyntönä. Toisin kuin monissa herätysliikkeissä, kirkkokunnissa ja yhteisöissä, Sley näytti suhtautuvan asiaan välinpitämättömästi, toisin sanoen tekemättä mitään asian eteen virallisissa päätöksissään, juhlien toteutumisen sisällä. 

Sleyn johtoryhmä näkee juhlista olevan enemmän iloa, lepoa ja nautintoa juhlakansalle, kun ei asetu puolustamaan asiassa virallisesti miehen ja naisen välisen avioliiton säilyttämistä Suomen lainsäädännössä juhliensa yhteydessä. Varmasti tämän kiellon takana on tulevaisuuteen suuntaava linjaus periaatteellisella tasolla.

Johtoryhmä ei antanut lupaa, jossa muutamat asiaan perhtyneet ihmiset olisivat hiljaisesti keränneet kannatuilmoituksia tai muodostaneet sopimuksen mukaan kiinteän info ja keräys pisteen/ häiritsemättä itse juhlien kulkua ja juhlakansaa.

Kielto oli jyrkän periaatteellinen. Stop ja piste. Kieltävän päätöksen taustalla oli käsitys mahdollisesta häiritsevästä ja ihmisiä ahdistavasta kanpanjoinnista. Sellaiseen toimintaan lupaa / kysyjä ei kuitenkaan pyytänyt, ei sellaista ajatellut pyytäessä.

Kiellon antaminen viestii siitä, kun johtoryhmä hyväksyisi hiljaisesti nykyisen asiain tilan.  Herätysliikkeenä antaa asioiden mennä omalla painollaan. Tässä tapauksessa eduskunnan päätös hyväksyä samaa sukupuolta olevien avioliitot ja lisälait homo parille säädettävistä laista, saada tulevaisuudessa adoptoida itselleen lapsia ym. 1.3.2017 jälkeen. 

Sleyn johtoryhmä ei halua konkreettisesti kantaa huolta asiasta eli antaa juhlillaan kerätä nimiäkansalais aloitteeseen tai edes antaa vinkkiä siitä, että sellainen on meneillään maassamme, jossa sadoilla tuhansilla kansalaisilla on huoli ja kipu asiasta.

Se että suuri joukko ihmisiä tekee vapaehtoisesti työtä uhraten tuhansia työtunteja ja varojaan asialle, että avioliitto säilyisi miehen ja naisen välisenä jne., sille johtoryhmä ei halua uhrata edes yhtä nurkkausta juhlillaan asian eteen, vaikka se ei  olisi Sleyltä pois. Suvaitsevaisuus median edessä neutraalina on suotavampi. 

Haluamme kuitenkin niin Sleyssä, kuin muuallakin nykyisen voimassa olevan avioliittolain kannalla olevat kristityt suhtautua asiaan Jumalan sanan valaisemana ja  Jumalan sanaan pitäytyen, ottaa vastaan ja laskea sydämelle nämä Jeesuksen sanat : Matt. 5: 13 "Te olette maan suola. Mutta jos suola menettää makunsa, millä se saadaan suolaiseksi? Ei se kelpaa enää mihinkään: se heitetään menemään, ja ihmiset tallaavat sen jalkoihinsa.

14 "Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. 15 Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampunjalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. 16 Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa.

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (11 kommenttia)

Käyttäjän samimollgren kuva
Sami Mollgren

Minusta on aika kummallista pelotella ihmisiä tuolla adoptiokysymyksellä.

Adoptio-asiaan ei liity mitään subjektiivista oikeutta lapsen hankkimiseen adoption kautta. Sellaista ei ole heteropareilla eikä sitä ole tulossa homopareillekaan: adoption hakemisen oikeus ei luo adoption ohituskaistaa, eikä adoption lähtökohtana oleva lapsen paras ole katoamassa minnekään.

Tämä "adoptio-oikeus" on selkeämmin sanottuna oikeus hakea adoptiota avioparina.

Adoption tarkoituksena on jatkossakin löytää vanhemmat sellaiselle lapselle, jolla ei syystä tai toisesta ole vanhempia. Adoptioprosessiin liittyvillä tarkoilla selvityksillä pyritään varmistamaan se, että lapsen vanhemmiksi tulevat kykenevät huolehtimaan lapsen aikuiseksi. Jokainen adoptioprosessi on yksilöllinen ja lapsen paras selvitetään aina huolellisesti. Kun selvityksen lopputulos ratkaisee, on erikoista, että homoparien pitäisi olla heteroparien kanssa eri sarjassa.

Adoptioasialla pelottelu näyttäytyy tarkoitushakuisena mustamaalaamisena. Toki kyse voi olla ymmärtämättömyydestä tai tietämättömyydestäkin, joten kehotan ottamaan asioista selvää.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth

Avioliittoa käsittelevissä keskusteluissa on ja on ollut nähtävissä vakaata luottamusta tiettyjen asioiden pysyvyyteen. "Kyllä avioliitto tulee jatkossakin olemaan kahden ihmisen välinen, ei ole pelkoa että se mihinkään muuttuisi." Tai että avioliitto tulee kyllä instituutiona säilymään. Vaikka sen tarpeellisuus on jo kyseenalaistettu kun sen tarkoituksesta ei enää puhuta tai siitä ei suorastaan saa puhua.

Adoptionkaan suhteen en osaa itse enää olla niin luottavainen.

Tavallisten kansalaisten näkökulmasta adoptio on jo muuttunut tai muuttumassa "oikeudeksi", jonka pitäisi olla kaikille "yhdenveroinen" ja jossa voi harjoittaa "syrjintää."

Tämä näkyi hätkähdyttävällä tavalla esim. Aamulehdessä julkaistussa mielipidekirjoituksessa, jossa "tasa-arvoon", avioliittolakiin ja lakivaliokunnan päätökseen viitaten puhuttiin mahdollisuudesta saada itselleen perhe "tarvittaessa adoption kautta."
Oli kyse sitten heteroista tai homoista, pitäisi ymmärtää että adoptio ei ole sitä varten, että pariskunnat voisivat perustaa perheen, vaan että lapsi saisi kodin.

Pelkonani on, että asiasta vastaavatkaan tahot eivät enää osaa nähdä mistä adoptiossa on kyse. Ei ole tosiaankaan itsestäänselvää että lapsen parasta ajatellaan silloin kun aikuiset haluavat jotain.
Tämä koskee yhtä lailla heteroita, eivät homot ole sen itsekkäämpiä. Mutta liian paljon pidetään itsestäänselvyytenä niitä ihanteita, joiden saavuttaminenkaan ei ole ollut itsestäänselvää.

Jos adoptiomahdollisuus avataan homo- ja lesbopareille, aletaanko puhua "syrjinnästä" jos homoparit eivät olekaan aina täysin samalla viivalla heteroparien kanssa? Jos adoptiota järjestävät tahot pitävät parempana, että lapsi saa äidin ja isän, onko taas äänekkäitä vastalauseita sen puolesta että "homopareja ei saa syrjiä"?

Muissa maissa juuri syrjinnästä syyttämisen pelossa on suosittu homopareja ohi heteroparien, ottamatta huomioon äidin ja isän tärkeyttä.

Adoptio ei tosiaankaan ole sitä aluetta että siellä voisi valittaa "syrjinnästä". Eikä myöskään esim. verenluovutus. Kumpikaan ei ole vapaaehtoiseksi ilmoittautuvia pariskuntia tai luovuttajia varten, vaan sitä varten että niillä voidaan auttaa jotakuta.

Itse voin hyvin uskoa, että homo- tai lesbopari voi tarjota hyvän kodin orvolle lapselle. Mutta en voi jättää huomiotta isän ja äidin tärkeyttä sellaisen lapsen kohdalla, joka on molemmat biologiset vanhempansa menettänyt.
Sen vuoksi homo- tai lesboparin ei pitäisi mielestäni koskaan olla täysin samalla viivalla heteroparin kanssa, ja homopari voi ohittaa heteroparin adoptiojonossa vain erityisestä ja perustellusta syystä. Sama koskee yksinäisiä adoptiota hakevia.

Tässäkin voi kokeilla vaikuttaako näkemykseni "homofobiselta" ja "syrjivältä". "Suvaitsemattomalta" jne.

Adoptiossa ei pidä hakea "tasa-arvoa" ja "suvaitsevaisuutta" vähemmistöjä kohtaan vaan lapsen parasta.

Nykyinen "tasa-arvo" -taistelu alkaa muutenkin saada jo pelottavia piirteitä. Se perustuu ajattelulle, että kaikilla täytyy olla oikeus kaikkeen siihen mihin muillakin on oikeus. Asioista ei etsitä enää järkeä, ei tarkoitusta, ei funktiota, ei päämäärää, ei määritelmää, ei yhteistä hyvää, ei toimivuuden ja järjestyksen painottamista, ei sitä että asioilla ja instituutioilla olisi ylipäätään jokin asema ja merkitys yhteiskunnassa. Tai merkitystä jollekin toiselle ihmiselle.

Vain se merkitsee mitä itse saa, ja että saa mitä toisellakin on. Ja tässä ei edelleenkään erotella homoja ja heteroita. Yleinen asenneilmapiiri on tällainen. Mutta tällainen "tasa-arvokäsitys" ei yhä laajetessaan ja muuttuessaan pelkäksi minä-minä -ajatteluksi voi viedä mihinkään muuhun kuin kaaokseen.

Käyttäjän samimollgren kuva
Sami Mollgren

Jokainen adoptio tehdään vain erityisestä ja perustellusta syystä, riippumatta siitä, adoptoidaanko lapsi eri sukupuolta tai samaa sukupuolta oleville vanhemmille - tai yhdelle vanhemmalle.

Tuo erityinen ja perusteltu syy on aina ja ehdottomasti lapsen paras.

Sen vuoksi homo- tai lesboparin on oltava täysin samalla viivalla heteroparin kanssa. Sama koskee yksinäisiä adoptiota hakevia.

Tällaisten adoptiohierarkioiden esittäminen näyttäytyy lähinnä oljenkorsiin takertumiselta ja todellisten tarkoitusperien pukemisena keppihevosen muotoon.

Adoptiohierarkiat (jossa heteroaviopari olisi ylinnä ja muut alempana) voivat vakavasti uhaata lapsen parhaan toteutumista. Adoptioprosessissa vain lapsen parhaalla on merkitystä.

Käyttäjän EliasRantanen kuva
Elias Rantanen

Sami Mollgren, olet oikeassa siinä, että tällä hetkellä ei ole ja ei varmaan tulevaisuudessakaan adoptio laissa subjekstiivista oikeutta hankkia lapsi adoption kautta.

Tällä hetkellä tapauskohtaisesti hetero pari voi adoptoida ulkopuolisella adoptiolla lapsen. Tai yksinäinen ihminenkin tietyissä tapauksissa voi saada esim. eri maista, joissa maan laki sen sallii, adoptoida itselleen lapsi. Nykyään tämäkään ei ole kovin harvinaista.

Nyt kun kysymyksessä on homo pari joko rekisteröidyssä virallisesa parisuhteessa tai ilman, ei voi adoptoida perheen ulkopuolelta lasta. Spn-lain voimaan tulemisen jälkeen, kun tähän koskevat lakimuutokset hyväksyittäisiin eduskunnassa, laki muuttuisi niin, että homo pareilla olisi mahdollisuus yhdessä adoptoida lapsi perheen ulkopuolelta. Venäjä on jo ilmoittanut ettei anna enää lapsia Suomeen adoptoitavaksi spn-lain hyväksymisen jälkeen, vaikka spn-laki ei ole vielä voimassakaan.

Petteri Hiienkoski

Tuleva hallitus tuskin edistää spn-lain voimaan tulon edellyttämien lakien muuttamista. Riippuu tietysti hallituspuolueista mutta jos persut pitävät kiinni kannastaan prosessi pysähtyy.

Valitettavaa ettei Sley suostunut ehdotukseen. Hanketta ajavaan koordinaatioryhmään kannattaisi kutsua väkeä eri järjestöistä, joissa nämä voisivat asiaa viedä eteen päin.

Käyttäjän Minnamaarialax kuva
Minna-Maaria Lax

Usko satuihin ja tarinoihin elää vahvana. Sipilä on aikoja sitten todennut kunnioittavansa edellisen eduskunnan päätöstä, jonka tasavallan presidentti on myös vahvistanut. Persut kääntävät takkinsa tässäkin asiassa, sen verran kova kiima Audin takapenkille porukalla on.

Kerräilkäähän nimiä - 30000 puuttuu. Tasa-arvoinen avioliittolaki-aloite keräsi saman 20000 jo ensimmäisten tuntien aikana!

Käyttäjän TonyBjrk kuva
Tony Björk

Ja miksi joku kristillinen yhdistyksen tai seurakunnan olisi edes sanansijaa adoptio oikeuksiin? Kyllähän kirkkoihin kuulumattomia järkeviä ihmisiä nytkin saavat adoptoida. Elikkä ei liity mitenkään tähän kysymykseen. (Voidaan kyllä ihan syyllä kysyä jos pieniä fanaattisiin kristilisiin yhdistyksiin kuuluvilla pitäisi olla adoptioikeus? Ainakin niissä piireissä on todettu suhdettua jäsenmääriin erittäin paljon lapsiin kohdistuviin sexualirikoksia).

Käyttäjän EliasRantanen kuva
Elias Rantanen

Toni Björk,jokainen Suomen äänioikeutettu kansalainen saa ja voi allekirjoittaa kansalaisaloitteen, riippumatta siitä onko kristillisen kirkon tai yhdistyksen jäsen ja tässä tapauksessa kysymys on tämän kansalaisaloitteen allekijoittamisesta, jonka otsikko on tälläinen:

Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta. Sukupuolineutraali avioliitto riistää adoptiolapselta mahdollisuuden korvaavaan kokemukseen eri sukupuolta olevista vanhemmista, isästä ja äidistä. Lapsen oikeus olla isän ja äidin hoidettavana ei voi toteutua samaa sukupuolta olevien avioliitossa. Samaa sukupuolta olevien parien oikeudet on huomioitu riittävällä tavalla parisuhdelaissa. https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite
/1175

Käyttäjän samimollgren kuva
Sami Mollgren

Erikoistahan tuon kansalaisaloitteen johdantotekstin väitteessä on se, ettei avioliittolain uudistaminen oikeasti riistä adoptiolapselta yhtään mitään verrattuna nykytilanteeseen. Taustalla on joko väärinkäsitys tai tahallinen yritys harhauttaa.

Jo nyt rekisteröidyn parin toinen osapuoli voi adoptoida lapsen perheen ulkopuolelta ja myöhemmin hänen rekisteröity puolisonsa voi hakea sisäistä adoptiota. Lopputulos on sama, mutta kiertotietä.

Edelleen... Adoptioprosessi ei ole mikään automaattiprosessi, vaan aina vahvasti harkinnanvarainen prosessi. Adoptioon liittyvissä selvityksissä lähtökohta on lapsen paras. Silloin kun adoptiota yleensä tarvitaan, on taustalla yleensä muutenkin rankkoja tapahtumia. Miksi asioista pitää tehdä vielä hankalampia? Miksi ei haluta kunnioittaa lapsen oikeutta parhaaseen mahdolliseen huolenpitoon?

Yhdenvertaisen avioliittolain vastustajien toiminnassa surettaa tällainen älyllinen epärehellisyys.

Jari Rankinen

Sley julkaisi aika perusteellisen kannanoton tästä asiasta tämän vuoden helmikuussa. Lausunnon voi lukea osoitteessa http://sley.fi/tiedote/28221/aarteet-kunniaan-%E2%...

Minusta tuo on hyvä kannanotto, enkä voi ajatella, että Sley suhtautuu asiaan välinpitämättömästi eikä tee mitään. Tietysti muutakin tarvitaan kuin lausunto, ja on muutakin tehty.

Ei ole aivan helppo asia ratkaista, miten toimitaan herätysliikkeiden kesäjuhlissa. Mille kampanjoille tai tuotteiden myyjille annetaan tilaa? Usein sinne, missä on väkeä, on tulijoita, joskus hyvinkin paljon. Mihin vedetään raja? Yksi, eikä niin huono, ratkaisu on, että jonakin vuonna ei anneta tilaa millekään kampanjalle tai tuotteiden myyjille. Esitellään vain omaa toimintaa ja myydään omia tuotteita. Tietenkään tämä ei ole ainoa hyvä ratkaisu. Toisinkin voidaan tehdä.

Käyttäjän EliasRantanen kuva
Elias Rantanen

Tämä Sleyn julkaisema kannanotto on perusteellinen ja hyvä. http://sley.fi/tiedote/28221/aarteet-kunniaan-%E2%... Suosittelen kaikkia lukemaan sen. Sleyllä on selkeä arvopohja ja opetus avioliitosta, perheestä, lasten oikeudesta biologiseen isään ja äitiin, heidän hoivaansa omien vanhempiensa suojassa. Sleyllä on myös aina ollut ja on selkeä opetus näistäkin asioista.

Nyt on kysymys siitä, että tämä saisi olla ja säilyä myös 1.3.2017 jälkeenkin Suomen lainsäädännössä, yhteiskunnassa. Avioliitto säilyisi vain miehen ja naisen välisenä istituutiona. Spn-laki on mahdollista kumota kansalaisaloitteen tullessa väh. 50000 ihmisen allekirjoittamana oikeusministeriöön ja eduskunnan käsittelyyn ja äänestykseen. Mitä enemmän allekirjoituksia, sitä enemmän sillä on painoarvoa käsittelyssä, ja kansanedustajien harkitessa ja päättäessä siitä.

Tähän tarvitaan, että erityisesti kaikki tahot ja yhteisöt, koko väestö aktivoituisi puhaltamaan yhteen hiileen. Siinä taas meillä on rajoitetusti aikaa ja mahdollisuuksia, jotka kaikki tulisi käyttää hyväksi. Onko Sleyn johtoryhmä ymmärtänyt tämän tarkoituksen ja tavoitteen? Uskon että on.

Mutta välinpitämöttömyys kritiikki tuli Sleyn johtoryhmää kohtaan siitä, kun pyynnössä ja sen toteuttamisessa ei ollut kyseessä juhlien päätarkoitusta (evnkeliumin julistusta), tunnelmaa ym seikkoja koskevasta häiritsevästä näkyvästä kampanjoinnista, vaan hiljaisesta nimien keräämisestä ja asian asiallisesta informoinnista.

Esitettyyn pyytöön johtoryhmä vastasi kieltävästi, koska asia ei ollut johtoryhmän juhliensuunnitelman agendalla, näki suostumisen siihen tarpeettomaksi ja riskialttiiksi ja juhlien päätarkoituksen kanssa ristiriitaiseksi. Yhdenkään tuotteen myynnistä ei ollut kysymys ns. kanpanjoinnissa.

Toimituksen poiminnat